Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 1819.

1. NGUYỄN THỊ THANH DIỆU
    Unit8: Shopping. Lesson: Skills/ Nguyễn Thị Thanh Diệu: biên soạn; THCS BÌNH THÀNH.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS BÌNH THÀNH (Bình Định)

2. TRẦN THỊ THÚY HẰNG
    Bài 9: Tùy bút và tản văn-Phần đọc hiểu văn bản: cây tre Việt Nam/ Trần Thị Thúy Hằng: biên soạn; THCS BÌNH THÀNH.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS BÌNH THÀNH (Bình Định)

3. VÕ THỊ THANH THUÝ
    Bài 11: Dùng thuốc an toàn/ Võ Thị Thanh Thuý: biên soạn; Trường tiểu học số 2 Phước Thắng.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Khoa học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường tiểu học số 2 Phước Thắng (Bình Định)

4. NGUYỄN THỊ VIỄN TRÂM
    Bài 4: Ham học hỏi/ Nguyễn Thị Viễn Trâm: biên soạn; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Đạo đức; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Số 2 Nhơn Bình (Bình Định)

5. NGUYỄN THỊ NGỌC NHỨT
    Dung dịch : Tiết 37/ Nguyễn Thị Ngọc Nhứt: biên soạn; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Khoa học; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Số 2 Nhơn Bình (Bình Định)

6. TRẦN THỊ THÚY HẰNG
    Bài 5: văn bản thông tin-Phần thực hành Tiếng Việt(tiết 62)/ Trần Thị Thúy Hằng: biên soạn; THCS BÌNH THÀNH.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS BÌNH THÀNH (Bình Định)

7. NGUYỄN THỊ VIỄN TRÂM
     Bài 15: Đọc thư viện: Tiết 50/ Nguyễn Thị Viễn Trâm: biên soạn; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Số 2 Nhơn Bình (Bình Định)

8. VÕ THỊ THANH THUÝ
    Bài: Đất và rừng/ Võ Thị Thanh Thuý: biên soạn; Trường tiểu học số 2 Phước Thắng.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Địa lí;
    Nguồn cung cấp: Trường tiểu học số 2 Phước Thắng (Bình Định)

9. TRẦN THỊ GIANG
    Dài hơn, ngắn hơn/ Trần Thị Giang: biên soạn; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Số 2 Nhơn Bình (Bình Định)

10. NGUYỄN THỊ NGỌC NHỨT
    Châu Á/ Nguyễn Thị Ngọc Nhứt: biên soạn; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Địa lí; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Số 2 Nhơn Bình (Bình Định)

11. TRẦN THỊ GIANG
    Các giác quan/ Trần Thị Giang: biên soạn; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tự nhiên; Xã hội; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Số 2 Nhơn Bình (Bình Định)

12. VÕ THỊ THÚY OANH
    Bài 9a: Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản/ Võ Thị Thúy Oanh: biên soạn; THCS BÌNH THÀNH.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS BÌNH THÀNH (Bình Định)

13. NGUYỄN THỊ NGUYỆT
    Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác : Tiết 1/ Nguyễn Thị Nguyệt: biên soạn; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Đạo đức; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Số 2 Nhơn Bình (Bình Định)

14. NGUYỄN NGỌC THIÊM - TRƯỜNG THCS LÊ LỢI - TP TAM ĐI
    Chuyên đề chung STEM tin học lớp 6/ Nguyễn Ngọc Thiêm - Trường THCS Lê Lợi - TP Tam điệp: biên soạn; THCS LÊ LỢI.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS LÊ LỢI (Ninh Bình)

15. NGUYỄN THỊ MỸ
    Bài 18: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương/ Nguyễn Thị Mỹ: biên soạn; Trường Tiểu học Minh Đức.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học Minh Đức (Hà Nội)

16. HOÀNG THỊ ĐÀO
    Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh/ Hoàng Thị Đào: biên soạn; Trường Tiểu học Minh Đức.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học Minh Đức (Hà Nội)

17. HOÀNG THỊ ĐÀO
    Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe/ Hoàng Thị Đào: biên soạn; Trường Tiểu học Minh Đức.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học Minh Đức (Hà Nội)

18. NGUYỄN THỊ THỦY
    Tuần 27: Giúp đỡ người khuyết tật/ Nguyễn Thị Thủy: biên soạn; Trường Tiểu học Minh Đức.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Hoạt động trải nghiệm; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học Minh Đức (Hà Nội)

19. ĐINH THỊ HUYỀN
    Bài 2 Môn Toán 6 .So sánh các phân số. Hỗn số dương/ Đinh Thị Huyền: biên soạn; TH&THCS Đông Cuông.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH&THCS Đông Cuông (Yên Bái)

20. ĐINH THỊ HUYỀN
    Chương 2 - Bài 5 Lóp 6 - Phép nhấn các số nguyên/ Đinh Thị Huyền: biên soạn; TH&THCS Đông Cuông.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH&THCS Đông Cuông (Yên Bái)

Trang sau |